Leerlingenraad

De leerlingenraad is een platform van leerlingen, voor leerlingen.
Leerlingen kunnen er hun licht opsteken, suggesties doen, deze met anderen bespreken, samen nadenken over verbeteringen voor de school. De school kan er haar oor te luister leggen bij de leerlingen en met hen de thema’s bespreken die voor hen van belang zijn. De leerlingenraad wordt samengesteld uit telkens twee leerlingen per klas van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de lagere school.

De leerlingenraad vergadert ongeveer één keer per maand onder het voorzitterschap van juf Regine en juf Conny.