Schoolbestuur

Ons schoolbestuur is de VZW “ARCADIA” gevestigd op de Herseltsesteenweg 4, 3200 Aarschot. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming.
Het schept ook de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

www.arcadiascholen.be